Beiratkozás

Beiratkozás iskolánkba:

2019. március 27. szerda,
08:00 – 18:00 óra között.

A szülő köteles tanköteles gyermekét a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti körzeti (kötelező felvételt biztosító iskola), vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az általános iskolába történő beiratkozás során bemutatandó okmányok, dokumentációk az alábbiak:

 •  a szülő/ gondviselő személyi igazolványa, lakcím kártyája
 •  a gyermek lakcím kártyája,
 •  ha nem rendelkezik személyi igazolvánnyal, akkor az eredeti születési anyakönyvi kivonata
 •  a gyermek TAJ- kártyája
 •  kedvezményre jogosító igazolások, ha a leendő tanuló rendelkezik ilyenekkel (pl. gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat, tartós betegség címén, illetve három vagy több gyermekes család esetében hatósági bizonyítvány a családi pótlékot folyósító szervtől )

A szülőnek/ gondviselőnek nyilatkozatot kell tennie a következőkről:

 •  a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról
  Ezért együtt élő szülők esetében célszerű mindkét szülő megjelenése.
  (Indokolt esetben a nyomtatvány hiánypótlásként elvihető.)
  Gyermekét egyedül nevelő, elvált szülőtől a válóperi határozat bemutatását kérjük.
 •  A beiratkozás során nyilatkozatot kell kitölteni a szülőknek, ha kérik a nemzetiségi német nyelvi tagozatot.
 •  Választani kell, hogy erkölcstan, vagy hit- és erkölcstan oktatást szeretnének-e gyermekük számára.
 •  Dönteni kell, hogy kérik –e gyermeküknek az iskolaotthonos ellátást, illetve ennek hiányában a napközit (mindkettő étkezést is magába foglal).
 •  Jelezni lehet, ha felügyeletet nem, csak az étkeztetést igényli gyermekének (menza) .

A tanulók diákigazolvány ügyintézése ingyenes, Okmányirodai regisztrációt követően kell a regisztrációs NEK adatlapot leadni az iskola tikárságán az elektronikus igénylés elindításához. Tanévkezdésig folyamatosan intézendő!