Beiratkozás

További beiratkozási napok

Kedves Szülők!

Tájékoztatjuk, hogy 2019. április 10-én, csütörtökön és
12-én pénteken is be lehet még iratkozni iskolánkba.

A beiratkozáshoz szükséges iratok:

  • Az óvoda által kiállított eredeti iskolaérettségi szakvélemény
  • A szülő okmányai (szem. az. igazolvány, lakcímkártya)
  • A gyermek születési anyakönyvi kivonata
  • A gyermek taj száma
  • Lelkészi ajánlás

Iskolánk fogadja a református felekezetű gyerekeken kívül
a más történelmi egyházakhoz tartozókat is.
Ha a gyermek nincs megkeresztelve, jelentkezését akkor is elfogadjuk.

A gyermek felvételéről külön értesítést küldünk.

Azon szülők gyermekeinek, akik felvételt nyertek iskolánkba
a beiratkozással kapcsolatosan további teendőjük nincs!
Intézményünk értesíti a körzetes általános iskolát a gyermek felvételéről.

Az új tanévre vonatkozó tudnivalókról szülői értekezletet tartunk,
amelynek időpontjáról később adunk tájékoztatást.

Hívjuk és várjuk Önt és gyermekét!

Budapest, 2019. március 26.                                     Áldás, békesség!

Harkai Ferenc Csaba                                                     Csernavay Jenő
elnök-lelkipásztor                                                              igazgató