1.A – Szántó Györgyné tanító, osztályfőnök
Harkai Ferenc Csabáné napközis nevelő, vallástanár
– osztálylétszám: 10 fő

2.A – Péter Marczibál Tünde tanító, osztályfőnök
Szántó Mária Anasztázia napközis nevelő, tanító
– osztálylétszám: 16 fő

2.B – Kovácsné Kapecska Rita tanító, osztályfőnök
Szentpáli-Oláh Anita tanító, igazgató helyettes
Lukácsné Szabó Zsuzsanna pedagógiai asszisztens
– osztálylétszám: 17 fő

3.A – Fördősné Gubán Katalin tanító, osztályfőnök
Szabó-Lukács Mária napközis nevelő, tanár
– osztálylétszám: 15 fő

3.B – Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, osztályfőnök
Németh Szabolcs napközis nevelő, tanár
– osztálylétszám: 18 fő

4.A – Remeczné Hunyadvári Melinda tanító, osztályfőnök
Plajner Ferenc tanító
– osztálylétszám: 15 fő

4.B – Horváth Annamária tanító, osztályfőnök
Mózer Zoltánné napközis nevelő, tanító
– osztálylétszám: 20 fő

5.A – Csokai-Tóth Erika osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

5.B – Györkő Viktor osztályfőnök
– osztálylétszám: 15 fő

6.A – Ékes Ádám osztályfőnök
– osztálylétszám: 21 fő

7.A – Jakab Crina Paula osztályfőnök
– osztálylétszám: 15 fő

8.A – Kurdi Ferenc osztályfőnök
– osztálylétszám: 16 fő

8.B – Bárdosné Pál Ildikó osztályfőnök
– osztálylétszám: 14 fő

Tantestület:

– Apatóczky Zoltán tanár – Biológia, Napközis foglalkozás
– Bárdosné Pál Ildikó tanár, 8.B osztályfőnök – Vizuális kultúra, Természetismeret, Földrajz, Média, Etika, Tanulószoba
– Bors-Kádár Eszter Éva gyógypedagógus
– Csernavay Jenő igazgató, tanár – Történelem
– Csokai-Tóth Erika tanár, 5.A osztályfőnök – Magyar nyelv és irodalom, Etika, Hon és népismeret, Tánc és dráma, Tanulószoba
– Csoma Mónika iskolatitkár
– Dobai-Pásztor Erika tanár – Angol, Tanulószoba
– Ékes Ádám tanító, 6.A osztályfőnök – Testnevelés
– Fördősné Gubán Katalin tanító, 3.A osztályfőnök – Matematika, Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Olvasás, Nyelvtan, Testnevelés
– Györkő Viktor tanár, 5.B osztályfőnök – Testnevelés
– Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor – Hittan
– Harkai Ferenc Csabáné lelkipásztor – Hittan, Napközis foglalkozás
– Horváth Annamária tanító, 4.B osztályfőnök – Matematika, Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Olvasás, Nyelvtan
– Jakab Crina Paula tanár, 7.A osztályfőnök – Matematika, Etika
– Kovács Istvánné tanár – Biológia, Kémia
– Kovácsné Kapecska Rita tanító, 2.B osztályfőnök – Angol, Etika, Környezetismeret, Matematika
– Köves-Madarász Ráhel tanár – Ének-zene
– Kurdi Ferenc tanár, 8.A osztályfőnök – Magyar nyelv és irodalom, Etika, Tanulószoba
– Ludvig Melinda tanár – Történelem
– Lukácsné Szabó Zsuzsanna pedagógiai asszisztens, Napközis foglalkozás
– Mohácsi Elemérné tanár – Fizika
– Mózer Zoltánné tanító – Testnevelés, Napközis foglalkozás
– Németh Szabolcs tanár – Életvitel és gyakorlat, Informatika, Napközis foglalkozás
– Neuwirth Annamária néptánc-pedagógus, koreográfus és közösségépítő, a Magyar Köztársaság Arany Fokozatú Érdemkeresztjének birtokosa, a Vasvári Diploma kitüntetettje, Életfa-díjas, A Népművészet Mestere – Néptánc
– Péter Marczibál Tünde tanító, 2.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Napközis foglalkozás
– Plajner Ferenc rendszergazda, tanító – Informatika, Környezetismeret, Matematika, Testnevelés, Napközis foglalkozás
– Remeczné Hunyadvári Melinda tanító, 4.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Napközis foglalkozás
– Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, 3.B osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szabó-Lukács Mária iskola könyvtáros, tanár – Etika, Hon és népismeret, Könyvtári óra, Tánc és dráma, Napközis foglalkozás
– Szántó Györgyné tanító, 1.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szántó Mária Anasztázia tanító – Napközis foglalkozás
– Szentpáli-Oláh Anita igazgató helyettes, tanító – Olvasás, Nyelvtan, Életvitel és gyakorlat
– Timár Zsuzsanna tanító – Angol