Iskolánk tervezője Novák Ede (Budapest, 1888 – Budapest, 1951. nov. 19.) építész. Tanulmányait a budapesti műegyetemen végezte. Huzamos ideig Barát Bélával együtt számos bérházat (köztük a Budapest, Rákóczi út 4. sz. ún. Georgia épületet, 1935) és villát tervezett. Együttes művük a posta központi anyagraktára és az albertfalvai lakótelep is. Városrendezési terveikkel díjakat nyertek a váci, kassai, salgótarjáni és miskolci tervpályázaton. A kelenföldi zsidó templom terveit Hamburger Imrével közösen készítették (1936), Szántó Árpáddal pedig 1949-ben a hajdúnánási 400 vagonos gabonasiló tervezésében működött együtt. Szakirodalmi munkásságot is fejtett ki; a Technikai Lexikonnak (1928) munkatársa volt.

Barát Béla (Temesvár, 1888. szept. 27. – Bp., 1945. jan. 20.): építész, művészeti író. Barát Ármin fia. A budapesti műegyetemen építészi és a tudományegyetemen művészettörténeti doktori oklevelet szerzett. Novák Ede építésszel társulva lakótelepeket, iskolákat, bérházakat tervezett. Legfőbb alkotásuk a Rákóczi út 4. sz. alatti ún. Georgia épület, amelynek korszerű architektúráját Hültl Dezső a saroképületen is átvette. Jelentős művészettörténész munkásságot is folytatott. A Technikai Lexikonnak (1928) és a Barát–Éber–Takács: A művészet története (Bp., 1926) c. műnek társszerkesztője. Munkatársa volt az Éber–Gombosi szerk. Művészeti Lexikonnak.

1871: Kispest elnevezéssel önálló község alakul.

1872: Megindul az oktatás a településen. A kisközségből nagyközség lesz, a lakosság létszáma egyre nő, elemi iskolák, magán polgári leányiskola nyitja kapuit Kispesten.

1911: A képviselőtestület úgy határoz, hogy szükséges új, állami polgári iskolák létrehozása mind a fiúk, mind a lányok számára. Ekkor kezdődik iskolánk története.

1911 szeptemberében Gyulai István vezetésével elindul a tanítás a Kispesti Állami Polgári Leányiskolában, igaz még csak bérelt termekben a Petőfi utcai iskola tornatermében és az egyik tantermében. A nehéz körülmények ellenére a tornaterem hideg, fáznak a tanulók és a tanárok. Két osztállyal, 137 fővel kezdetét veszi az oktatás. Még ebben az évben a képviselőtestület úgy dönt, hogy megveszi a Sárkány utca (a mai Ady Endre út) Árpád utca sarkán álló 904 négyszögöles telket Weil Bernáttól és Köller Jánostól.

1912 tavaszán megkezdődik az építkezés. Az épület tervezésével Barát Béla (1888–1945) és Novák Ede(1888–1951) műépítészeket bízzák meg.

1913 szeptemberében felavatják az akkoriban igen modernnek számító emeletes, 3 tanteremmel, 17 szertárral és tornateremmel rendelkező I. számú Sárkány utcai Állami Polgári Leányiskolát. Most már ideális körülmények között folyhat az oktatás 494 tanulóval, I-IV. osztályban. Az iskolában kereskedelmi tanfolyamokat is szerveznek. A tanárok lelkesen dolgoznak, a leányok igyekeznek jól tanulni, bár voltak olyanok is, akiknek szorgalma “csekély” illetve “hanyatló”. A 30-as évek közepétől Gyulai Istvánt Szépné Harrach Mária váltja az igazgatói székben. Önképzőkör, Ifjúsági Sportkör szerveződik.

1945 után alakul meg iskolánkban az 5. számú II. Rákóczi Ferenc Úttörőcsapat, s ekkortól válik 8 osztályos általános iskolává.

1960-tól válik koedukálttá, vagyis olyan iskolává, ahová fiúk-lányok vegyesen járnak.

1963-tól indul a kiemelt ének-zene oktatás, amely egészen a mai napig tart.

1980-ban átépítés, bővítés kezdődik. A megnövekedett tanulólétszám miatt új épületrésszel bővül iskolánk, melyet 1982-ben adnak át. (Jelenleg a felső emeleti helyiségeiben működik a Kispesti Zeneiskola néhány tanterme.)

1991-ben hivatalos nevünk Ady Endre úti Általános Iskolából Ady Endre Általános Iskola lesz.

A 2007-2008-as tanévtől a Kertvárosi Általános Iskola jogutódja az Ady Endre Általános Iskola.

2010. Az Önkormányzat jóvoltából az új épületrészt, melyben az alsós osztályok vannak, teljesen felújítják.

2011-ben nagyszabású ünnepségsorozat keretében megemlékeztünk iskolánk alapításának 100. évfordulójáról.

2012-től elnyertük az Örökös Ökoiskola címet, amely arra kötelez bennünket, hogy iskolánk belső és külső környezetét ápoljuk, fejlesszük és megóvjuk.

2013-ban létrehoztuk a parADYcsom kertünket, ahol beindult az Öko-kert program. Feltett szándékunk, hogy a szülőket is bevonjuk ebbe a programba.

2014-ben az alsó udvaron a sportpálya új, ízületkímélő gumiburkolatot kap, ami más sportágak számára is biztosítja az egészséges sportolás lehetőségét.

Szeretnénk megmutatni azokat a tevékenységi formákat, melyekkel már kisiskolás korban is védhetjük környezetünket, hogy ezzel életformát, környezetbarát gondolkodást, életvezetést alakítsunk ki tanítványainkban. Lehetővé tesszük számukra, hogy közvetlen tapasztalatok útján kialakuljon bennük a környezetbarát, felelősségteljes gondolkodásmód, mely segíti az egészséges életük és saját jövőjük építését, elfogadván a még fenntartható fejlődés alternatíváját.

Környezeti nevelésünk megvalósítását folyamatosan végezzük és tanulóközösségünk minden diákját bevonjuk a tanórán kívüli programokba is.

Arra törekszünk, hogy egyre szebb, gondozottabb, zöldebb legyen gyönyörű öreg iskolánk. Szeretnénk ezt az alkotómunkát, szépítést közösen végezni a gyerekekkel és a szülőkkel.

Céljainkat demokratikus légkörben, a szülőkkel együttműködve, korszerű pedagógiai és szakmai tudással rendelkező pedagógusokkal, egységes követelményrendszer kialakításával, az információk megfelelő közvetítésével, értékes hagyományainkra építve kívánjuk a továbbiakban is megvalósítani.

Iskolánk eddigi igazgatói:

Gyulai István, Szépné Harrach Mária, Somogyi János, Friss Antalné, Klug Erzsébet, Morvai Györgyné, Török Ilona, dr. Molnárné Ruszinkó Mária, Hornok István, Girtler Izabella, Hakkel Edina, Csernavay Jenő