Az Ady Endre Református Általános Iskola Beiratkozási Rendje

A 7/2020.(III.25.) EMMI határozatának figyelembe vételével a 2020/2021.nevelési évre iskolánk az alábbi beiratkozási rendet hozza nyilvánosságra:

Iskolánk nem körzetes, nem kötelező felvételt biztosító intézmény. Az a szülő, aki hozzánk szeretné gyermekét beíratni, kérem, hogy 2020.04.06-20. között küldje el a beiratkozáshoz a kitöltött jelentkezési adatlapot és a szükséges dokumentumok elektronikus másolatát az adyrefisk@kkre.hu címre.

AZ ISKOLAI BEIRATKOZÁSHOZ SZÜKSÉGES DOKUMENTUMOK:

📍 pontos adatokkal (oktatási azonosító, amennyiben a szülő tudja), részletes indoklással kitöltött iskolai jelentkezési lap, amely az alábbi linkre kattintva letölthető:

📍 a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány

📍 a gyermek születési anyakönyvi kivonata

📍 nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat és másolata

📍 a sajátos nevelési igényt, hátrányos helyzetet igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.) és másolata

📍azoktól a jelentkezőktől, akik nem tartoznak a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközséghez lelkészi ajánlást vagy személyes találkozást is kérünk.

2020.04.22-ig a szülőket elektronikus úton tájékoztatjuk a gyermek felvételéről vagy férőhely hiányában az elutasításról. 2020.04.27-ig a felvételt nyert gyermeket a KIR központi rendszerbe is rögzítjük, ezzel egyidőben a gyermek körzetes iskoláját is értesítjük az iskolai jogviszonyának létrejöttéről. A szülőnek nincs más teendője, csak elküldeni a dokumentumok másolatát az adyrefisk@kkre.hu címre.

Budapest,2020.03.31.

Botka Nóra

intézményvezető

+36 1 406 1783

+36 20 994 7285