2018. szeptember 03. hétfő 8 óra
Kérjük, hogy a tanulók ünneplő ruhában érkezzenek.