Az inkluzív nevelés folyamata


A legfontosabb alapelv, hogy úgy tekintsünk az inklúzióra, mint az inkluzív értékek tettekre váltására, gyakorlatba való átültetésére. Ezek az értékek meghatározzák az alapvető irányokat: cselekvésre késztetnek, utat mutatnak, sőt a célt is kijelölik.
Minden cselekedetünk morális érvvé válik, akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Így a nevelés-oktatás terén a legpraktikusabb lépésünk az, ha világosan látjuk az értékek és a tettek közötti összefüggéseket. Ez elvezet mások tetteinek megértéséhez és ahhoz, hogy tudjuk, mi legyen a következő lépésünk. Az iskolánkban ez azt jelenti, hogy az értékeket összekapcsoljuk a tantervek apró részleteivel, a tanítási-tanulási tevékenységekkel, a tanári szobában és az iskolaudvaron zajló interakciókkal, valamint a gyermekek és felnőttek egymás közötti kapcsolataival.
Az inkluzív oktatásfejlesztést támogató értékek: az emberi jogok, a részvétel, a közösség, a sokszínűség tisztelete, a fenntarthatóság, az erőszakmentesség, a bizalom, az együttérzés, az őszinteség, a bátorság, az öröm, a szeretet, a szépség a remény és az optimizmus. Az inkluzív iskolafejlesztéshez mindezen értékekre szükség van, de közülük öt – az egyenlőség, a részvétel, a közösség, a sokszínűség tisztelete és a fenntarthatóság – a többinél is nagyobb mértékben járul hozzá az inkluzív iskola struktúrájának, működésének és tevékenységeinek kialakításához.