Középiskolai felvételi tájékoztató

 

A középiskolai felvételi eljárás rendje:

 1. november 15.

November közepéig teszi közzé az Oktatási Hivatal azoknak a gimnáziumoknak, szakgimnáziumoknak a jegyzékét, amelyek központi írásbeli felvételi vizsgát szerveznek.

 

 1. december 6.

A diákok december 6-ig adhatják le a jelentkezési lapokat a központi írásbeli felvételi vizsgára – közvetlenül abban az iskolában, ahol meg szeretnék írni a tesztet. Mindenki maga döntheti el, hogy melyik iskolában szeretné megírni a felvételit. Ezek listája jelenik meg nov.15-én.

Jelentkezési lapokat diáknak és szülőknek egyaránt alá kell írni.

 

 1. január 18., 10 óra

A központi írásbeli felvételi vizsga az érintett gimnáziumokban és szakgimnáziumokban.

 

 1. január 23., 14 óra

Pótló központi írásbeli felvételi vizsga – ezen csak azok a diákok vehetnek részt, akik az előző írásbelire alapos ok (csak orvosi igazolást fogadnak el) miatt nem tudtak elmenni.

A pótló vizsga nehezebb, mint az első, hogy ne lehessen az első vizsgából készülni.

 

 1. február 6-ig

A középiskolák értesítik a diákokat a központi írásbeli felvételi vizsga eredményéről és, hogy mely napon lehet megtekinteni a felvételi lapokat.

Abban az esetben, ha valaki úgy véli, hogy lehet még plussz pontokat találni kérhető a feladatlapok fénymásolása térítés ellenében, melyeket be lehet hozni a matekos és magyaros kollégának átnézés céljából.

FONTOS, hogy mindenki, aki elhozza a feladatlapokat kérdezzen rá az iskolában, hogy meddig élhet jogorvoslattal (ez tipikusan csak aznap!)

 

 1. február 15-ig

Az általános iskolában az osztályfőnökkel egyeztetett időpont alapján ki kell tölteni a középiskolai jelentkezési lapokat (iskolánként 1-1 lap töltendő) + egy tanulói adatlapot, melyen a középiskolák sorendjét kell megadni.

Mindkét szülő szükséges a jelentkezési lapok kitöltéséhez!

 

 1. február 24-től március 13-ig

Szóbeli meghallgatások az érintett középiskolákban. Amennyiben több iskola is egy napra hívja be a szóbelire a diákot. Fel kell venni az iskolával a kapcsolatot és új időpontot kell kérni.

 

 1. március 16.

A középfokú iskolák március 16-ig hozzák nyilvánosságra a jelentkezők felvételi jegyzékét.

 

 1. március 19-20.

Ezen a két napon lehet módosítani a tanulói adatlapon (például a megjelölt iskolák/tanulmányi területek sorrendjén változtatni, tanulmányi területet törölni stb.)

 

 1. április 30.

A középfokú iskolák elküldik a felvételről vagy az elutasításról szóló értesítést a diákoknak és/vagy az általános iskoláknak.

 

 1. május 11- 22.

Május 11-től a középfokú iskolák rendkívüli felvételi eljárást indíthatnak (ha a felvehető létszám 90 százalékánál kevesebb diák került be az induló évfolyamra, akkor mindenképpen rendkívüli felvételi eljárást kell indítaniuk). Itt már csak 1 iskola jelölhető csak meg. A rendkívüli felvételire érkezett kérelmekről május 22-ig dönt az iskola igazgatója.

 

 

Tanácsok, egyéb információk a felvételi eljáráshoz:

 • A központi írásbeli felvételire minden esetben érdemes elmenni, mert kérheti ennek az eredményét az az iskola is, aki nem tette kötelezővé a megírását.
 • Mind a magyar, mind a matematika felvételi 45 perc.
 • A felvételi papírokat mindkét szülőnek alá kell írnia, ha valaki egyedüli jogosult a gondviselésre, akkor erről hivatalos papírnak kell lennie.
 • Pótfelvételire csak orvosi igazolás birtokában lehet menni, de ez nehezebb, mint az első kör felvételije.
 • Az eredményekkel kapcsolatban reklamálni csak a kijelölt megtekintési napon lehet 16 óráig. Más jogorvoslati lehetőség nincsen.
 • Az iskolák nyilvánosságra fogják hozni, hogy milyen átlagtól, mennyi ponttól vesznek fel, ha ezeket valaki nem éri el, oda nem érdemes jelentkezni.
 • Jelentkezési lapot iskolánkként kell kitölteni, illetve van egy sorrendet tartalmazó lap. A sorrendet a szülő adja meg. Egy iskolának több tagozatát is érdemes megjelölni.
 • A felvételi lapokat legkésőbb február 12-ig ki kell tölteni és alá kell írni mindenkinek, hogy határidőre be is érkezzen.
 • A szóbeli felvételik időpontjáról e-mailben kapnak tájékoztatást. Ha ütközés van, valamely más felvételi időpontjával ezt jelezni kell a szóbeliztető iskolában.
 • Március 19-20-án lehet a sorrenden változtatni. Új iskolát nem lehet megadni. Gyakorlat szerint, ha a diák bent van az iskola első 90 jelentkezője között nem érdemes sorrendet változtatni.
 • Felvételire érvényes, fényképes igazolványt kell vinnie a diáknak, ez lehet személyi igazolvány, vagy diákigazolvány.
 • A felvételiztető iskolák kérhetik szóbeli felvételire az adott tárgy füzeteit, vagy a diák ellenőrzőjét. Utóbbi esetben iskolánk másolatot ad ki róla.

 

Tájékoztató linkek:

Az általános iskola 8. évfolyamára járó tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/tajekoztato_alt_isk_8_evf

 

Adatvédelmi tájékoztató a középfokú felvételi eljárás során kezelt személyes adatokról:

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kozepfoku_felveteli_eljaras/tajekoztato_felvetelizoknek/adatvedelmi_tajekoztato

 

A sajátos nevelési igényű, illetve a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók részvétele a középfokú felvételi eljárásban:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/KIFIR_SNI_tajekoztato_20180903.pdf

 

Tájékoztató a felvételi lapok aláírásáról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/Tajekoztato_a_felveteli_lapok_alairasarol_20180903.pdf

 

Tájékoztató a diákok, a szülők és az általános iskolák számára a középfokú beiskolázás rendjéről, valamint a 2019/2020. tanévi központi írásbeli vizsgákról:

https://www.oktatas.hu/pub_bin/dload/kozoktatas/beiskolazas/2019/Kifir_altisk_jelentkezo_tajekoztato_2019_2020_191021.pdf

 

Sikeres felvételi eljárást kívánunk minden diákunknak!