Vezetőség

Igazgató: Botka Nóra

Igazgatóhelyettes: Szabadné Lukács Anita

Iskolatitkár: Báder Gizella

 

Osztályfőnökök

1.A – Édesné Pál Edina tanító, osztályfőnök

-osztálylétszám: 25 fő

2.A – Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 23 fő

3.A – Szántó Györgyné tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 19 fő

4.A – Orbán Marianna tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 11 fő

5.A Józsa Gábor, osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

5.B – Szabó-Lukács Mária tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

6.A – Tóth Betty tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

6.B – Harkai Ferenc Csabáné osztályfőnök
– osztálylétszám: 11 fő

7.A – Vojnits Attila osztályfőnök
– osztálylétszám: 16 fő

8.A – Németh Szabolcs osztályfőnök
– osztálylétszám: 10 fő

8.B – Györkő Viktor osztályfőnök
– osztálylétszám: 12 fő

Tantestület:

– Bajnok Gábor tanár – Ének-zene
– dr. Báder Iván tanár – Történelem, Állampolgári ismeretek
– Botka Nóra igazgató – tanító, tanár, közoktatás vezető, inklúziós nevelés tanára MA, szakértő-mesterpedagógus
– Édesné Pál Edina tanító, 1.A osztályfőnök
– Gyertyán-Ági Szilvia tanár – Biológia, Kémia
– Györkő Viktor tanár, 8.B osztályfőnök – Testnevelés
– Györkőné Horváth Magdolna Andrea – Differenciált foglalkozás
– Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor, vallástanár, iskola lelkész – Hittan
– Harkai Ferenc Csabáné vallástanár- 6.B. osztályfőnök, Hittan
– Herczeg Edit logopédus
– Józsa Gábor tanár, rendszergazda, 5.A osztályfőnök – Etika, Informatika, Napközis foglalkozás
– Kis-Nagy Annamária tanár – Fizika
– Kovácsné Kapecska Rita tanító – Angol
– Lukácsné Szabó Zsuzsanna pedagógiai asszisztens, Napközis foglalkozás
– Magyar Adrienna tanár – Magyar Nyelv és Irodalom, tánc
– Melovics Józsefné – Napközis foglalkozás
– Németh Szabolcs tanár, 8.A osztályfőnök – Életvitel és gyakorlat, Informatika, Technika, Napközis foglalkozás
– Neuwirth Annamária Prima Primissima díjas néptánc-pedagógus, koreográfus és közösségépítő, a Magyar Köztársaság Arany Fokozatú Érdemkeresztjének birtokosa, a Vasvári Diploma kitüntetettje, Életfa-díjas, A Népművészet Mestere – Néptánc
– Obán Marianna tanító,  4.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és Technika, Környezetismeret, Angol
– Palkovics Zsuzsanna tanár – természetismeret, vizuális kultúra
– Péter Marczibál Tünde tanító, 1.A napközi – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Napközis foglalkozás
– Polyák András tanár – matematika
– Polyák Andrásné – Tanulószoba
– Schrick Napsugár – 3.A Napközis foglalkozás
– Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, 2.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szabadné Lukács Anita igazgató helyettes, tanár – Magyar Nyelv és Irodalom
– Szabó-Lukács Mária iskola könyvtáros, tanár, 5.B osztályfőnök – Magyar Nyelv és Irodalom, Könyvtári óra, Napközis foglalkozás
– Szántó Györgyné tanító, 3.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szántó Mária Anasztázia tanár – Napközis foglalkozás
– Szilágyiné Tukács Orsolya tanár – Magyar Nyelv és Irodalom, Dráma
– Takaróné Somlyai Boglárka tanító –  4.A napközi
– Tóth Betty tanár, 6.A osztályfőnök – Magyar Nyelv és Irodalom, Ének
– Törökné Monostori Elvira – pedagógiai asszisztens, napközis foglalkozás
– Trosztné Lombos Eszter fejlesztő pedagógus
– Vojnits Attila tanár, 7. A osztályfőnök – Földrajz, Természetismeret, Vizuális kultúra