1.A – Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 23 fő

2.A – Szántó Györgyné tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 18 fő

3.A – Orbán Marianna tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 11 fő

4.A Péter-Marczibál Tünde tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

4.B – Szabó-Lukács Mária tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 16 fő

5.A – Tóth Betty tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 12 fő

5.B – Szilágyiné Tukács Orsolya osztályfőnök
– osztálylétszám: 11 fő

6.A – Vojnits Attila osztályfőnök
– osztálylétszám: 20 fő

7.A – Németh Szabolcs osztályfőnök
– osztálylétszám: 12 fő

7.B – Györkő Viktor osztályfőnök
– osztálylétszám: 12 fő

8.A – Ékes Ádám osztályfőnök
– osztálylétszám: 17 fő

Tantestület:

– Apatóczky Zoltán tanár – Biológia, Napközis foglalkozás
– Bajnok Gábor tanár – Ének-zene
– Báder Iván tanár – Történelem, Állampolgári ismeretek
– Botka Nóra igazgató, tanár – Matematika
– Ékes Ádám tanító, 8.A osztályfőnök – Testnevelés
– Gajdátsy Andrea tanár – Angol
– Györkő Viktor tanár, 7.B osztályfőnök – Testnevelés
– Györkőné Horváth Magdolna Andrea – Differenciált foglalkozás
– Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor, vallástanár, iskola lelkész – Hittan
– Harkai Ferenc Csabáné vallástanár- Hittan
– Józsa Gábor tanár, rendszergazda – Etika, Informatika, Napközis foglalkozás
– Kis-Nagy Annamária tanár – Fizika
– Kovács Istvánné tanár – Biológia, Kémia
– Kovácsné Kapecska Rita tanító – Angol
– Lukácsné Szabó Zsuzsanna pedagógiai asszisztens, Napközis foglalkozás
– Marton Marianna tanító, 1.A napközi – Református Hittan
– Melovics Józsefné tanár – Környezetismeret, Matematika, Napközis foglalkozás, Technika
– Németh Szabolcs tanár, 7.A osztályfőnök – Életvitel és gyakorlat, Informatika, Technika, Napközis foglalkozás
– Neuwirth Annamária néptánc-pedagógus, koreográfus és közösségépítő, a Magyar Köztársaság Arany Fokozatú Érdemkeresztjének birtokosa, a Vasvári Diploma kitüntetettje, Életfa-díjas, A Népművészet Mestere – Néptánc
– Obán Marianna tanító,  3.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és Technika, Környezetismeret, Angol
– Péter Marczibál Tünde tanító, 4.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Napközis foglalkozás
– Polyák András tanár – matematika
– Polyák Andrásné – Tanulószoba
– Schrick Napsugár – Napközis foglalkozás
– Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, 1.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szabadné Lukács Anita igazgató helyettes, tanár – Magyar Nyelv és Irodalom
– Szabó-Lukács Mária iskola könyvtáros, tanár, 3.B osztályfőnök – Magyar Nyelv és Irodalom, Etika, Hon és népismeret, Könyvtári óra, Tánc és dráma, Napközis foglalkozás
– Szántó Györgyné tanító, 2.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szántó Mária Anasztázia tanító – Napközis foglalkozás
– Szilágyiné Tukács Orsolya tanár, 5. B osztályfőnök, Magyar Nyelv és Irodalom, Dráma
– Takaróné Somlyai Boglárka tanító, 3.A napközi
– Tóth Betty tanító, 5.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Vojnits Attila tanár, 6.A osztályfőnök – Földrajz, Természetismeret, Vizuális kultúra