1.A – Szántó Györgyné tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 21 fő

2.A – Dobai Ágnes tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 12 fő

3.A – Péter-Marczibál Tünde tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 14 fő

3.B – Szabó-Lukács Mária tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 16 fő

4.A – Tóth Betty tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 15 fő

4.B – Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, osztályfőnök
– osztálylétszám: 14 fő

5.A – Kovács Bernadette Judit osztályfőnök
– osztálylétszám: 23 fő

6.A – Németh Szabolcs osztályfőnök
– osztálylétszám: 14 fő

6.B – Györkő Viktor osztályfőnök
– osztálylétszám: 13 fő

7.A – Ékes Ádám osztályfőnök
– osztálylétszám: 21 fő

8.A – Józsa Gábor osztályfőnök
– osztálylétszám: 14 fő

Tantestület:

– Apatóczky Zoltán tanár – Biológia, Napközis foglalkozás
– Bajnok Gábor tanár – Ének-zene
– Botka Nóra igazgató, tanár – Matematika
– Csernavay Jenő igazgató, tanár – Történelem
– Dobai Ágnes tanító, 2.A osztályfőnök – Matematika, Vizuális kultúra, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Környezetismeret, Olvasás, Nyelvtan
– Ékes Ádám tanító, 7.A osztályfőnök – Testnevelés
– Gajdátsy Andrea tanár – Angol
– Györkő Viktor tanár, 6.B osztályfőnök – Testnevelés
– Györkőné Horváth Magdolna Andrea – Differenciált foglalkozás
– Harkai Ferenc Csaba lelkipásztor, vallástanár, iskola lelkész – Hittan
– Harkai Ferenc Csabáné vallástanár- Hittan
– Józsa Gábor tanár, 8.B osztályfőnök, rendszergazda – Etika, Informatika, Napközis foglalkozás
– Kovács Bernadette Judit tanár, 5.A osztályfőnök – Magyar nyelv és Irodalom, Etika
– Kovács Istvánné tanár – Biológia, Kémia
– Kovácsné Kapecska Rita tanító – Angol
– Lukácsné Szabó Zsuzsanna pedagógiai asszisztens, Napközis foglalkozás
– Melovics Józsefné tanár – Környezetismeret, Matematika, Napközis foglalkozás, Technika
– Mohácsi Elemérné tanár – Fizika
– Mózer Zoltánné tanító – Testnevelés, Napközis foglalkozás
– Németh Szabolcs tanár, 6.A osztályfőnök – Életvitel és gyakorlat, Informatika, Technika, Napközis foglalkozás
– Neuwirth Annamária néptánc-pedagógus, koreográfus és közösségépítő, a Magyar Köztársaság Arany Fokozatú Érdemkeresztjének birtokosa, a Vasvári Diploma kitüntetettje, Életfa-díjas, A Népművészet Mestere – Néptánc
– Péter Marczibál Tünde tanító, 3.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Napközis foglalkozás
– Polyák András tanár – matematika
– Schrick Napsugár – Napközis foglalkozás
– Sitkeiné Kovács Beatrix tanító, 4.B osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szabadné Lukács Anita igazgató helyettes, tanár – Magyar Nyelv és Irodalom
– Szabó-Lukács Mária iskola könyvtáros, tanár, 3.B osztályfőnök – Magyar Nyelv és Irodalom, Etika, Hon és népismeret, Könyvtári óra, Tánc és dráma, Napközis foglalkozás
– Szalai Nándor Ádám néptánc-pedagógus – Néptánc
– Szántó Györgyné tanító, 1.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Környezetismeret, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Szántó Mária Anasztázia tanító – Napközis foglalkozás
– Tóth Betty tanító, 4.A osztályfőnök – Olvasás, Nyelvtan, Matematika, Életvitel és gyakorlat, Ének-zene, Etika, Környezetismeret, Testnevelés, Vizuális kultúra, Napközis foglalkozás
– Vojnits Attila tanár – Földrajz, Természetismeret, Vizuális kultúra