A beiratkozáshoz kérjük, hozzák magukkal az alábbi dokumentumokat, amennyiben korábban még nem juttatták el azokat részünkre.

  • pontos adatokkal, részletes indoklással kitöltött iskolai jelentkezési lap
  •  a szülő és a gyermek személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány
  • a gyermek születési anyakönyvi kivonata
  •  nem magyar állampolgárság esetén az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat és másolata
  • a gyermek egészségügyi állapotát és iskolaérettségét, sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.) és másolata
  • azoktól a jelentkezőktől, akik nem tartoznak a Budapest-Kispest-Központi Református Egyházközséghez lelkészi ajánlást vagy személyes találkozást is kérünk.